tel. 085-8769564

Schenking in 2013 eigen woning: verplicht aangifte voor 1 maart 2014

By on feb 19, 2014 in Nieuws |

Verruimde schenkingsvrijstelling tot maximaal € 100.000
Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een ruimere vrijstelling in de schenkbelasting. De verruiming geldt voor schenkingen voor de eigen woning. Deze is nu maximaal € 100.000. De voorwaarden dat de schenker een ouder moet zijn en de ontvanger een kind tussen de 18 en 40 jaar, zijn daarbij vervallen.

Aangifte Schenkbelasting
Indien men een schenking in 2013 heeft ontvangen en van de verruimde vrijstelling gebruik wil maken, is het noodzakelijk een aangifte te doen voor de schenkbelasting. Dit moet dan vóór 1 maart 2014. Voor schenkingen in 2014 is de aangiftetermijn 1 maart 2015.

Als een aangiftebiljet is uitgereikt, kan uw klant een boete worden opgelegd wegens het te laat doen van aangifte. Is er geen biljet uitgereikt, dan moet hier tijdig om worden verzocht op straffe van een boete. Er hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan als het totaal ontvangen bedrag onder een normale vrijstelling voor de schenkbelasting valt. Zie hier voor de ruimere schenking in 2013 en de aangifte volgens het formulier Aangifte schenkbelasting.