tel. 085-8769564

E-mail disclaimer

Email disclaimer

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Finalité is de handelsnaam van Finalité Verzekeringen B.V., statutair gevestigd te Barendrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 64606465. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals weergegeven op onze website. In onze algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

This communication contains confidential information and is intended only for use by the addressee. If you are not the intended recipient of this communication, please inform us immediately and destroy this communication. Third parties cannot derive rights from this communication. Finalité is the trade name of Finalité Verzekeringen B.V., having its registered offices in Barendrecht and registered with the trade register under no. 64606465. All our services and other work are subject to the General Conditions, which are mentioned on our website. Our general conditions contain a limitation of liability.