tel. 085-8769564

Schadeverzekeringen

Schadeverzekeringen
Your house is your castle. Daar zorg je dus graag goed voor! Maar ook op je inboedel ben je gesteld. Natuurlijk: het zijn maar spullen. Maar toch verzeker je je graag goed tegen schade aan je woning en inboedel. Dan zijn twee verzekeringen het belangrijkst:
– de opstalverzekering, of woonhuisverzekering;
– de inboedelverzekering.

Wat is een opstalverzekering?
De opstalverzekering beschermt je tegen allerlei gebeurtenissen die schade aan je woonhuis kunnen veroorzaken. Denk aan brand, inbraak en storm. Welke schaden precies zijn gedekt, verschilt per verzekeraar. Vergelijk daarom de verzekeringen van verschillende maatschappijen. Lees ook de voorwaarden goed door, vóórdat je een verzekering afsluit.

Verplicht
Schade aan je huis kan de waarde van het huis sterk verminderen. Terwijl je huis vaak als onderpand dient voor de hypotheek. Daarom verplicht de geldlener je meestal om een opstalverzekering af te sluiten.

Wat is de waarde?
Om een woonhuisverzekering af te sluiten, bepaal je de verzekerde som van het huis en de inboedel. Stel, je huis wordt helemaal verwoest door een brand of storm. Wat kost het dan om het huis opnieuw te bouwen? Het totaal van deze kosten heet de herbouwwaarde. Deze waarde kan een taxateur vaststellen. Maar vaak mag je dit ook zelf doen. Om je hierbij te helpen, is er de herbouwwaardemeter. Deze krijg je van je tussenpersoon. Hiermee bepaal je snel en makkelijk de herbouwwaarde van je huis. Dat doe je eventueel in overleg met je tussenpersoon.

Waarom een waardemeter?
Een voordeel van een waardemeter is dat je vaak de garantie tegen onderverzekering hebt. Ben je onderverzekerd? Dan heeft dit een nadelige invloed op de schade-uitkering. Oók als de schade lager is dan de verzekerde som. Voorkom onderverzekering dus!

Inboedelverzekering
De inboedelverzekering verzekert schade aan de spullen die je in en om je huis hebt staan. Deze schade ontstaat door bijvoorbeeld inbraak, brand of storm. Het kan zijn dat je al een inboedelverzekering hebt. Let in dat geval op twee dingen:
– Zorg dat de inboedelverzekering ‘meeverhuist’ naar de nieuwe woning. Want krijg je schade terwijl de polis nog op het oude adres staat? Dan kan dat problemen geven bij de uitkering. Vraag bij je tussenpersoon na of beide huizen tijdens de verhuisperiode gedekt zijn.
– Kijk of je in je nieuwe huis meer kostbare zaken hebt aangeschaft. Je moet dan het verzekerd bedrag verhogen.

Wat is de waarde?
Als je voor de eerste keer een inboedelverzekering afsluit, dan stel je de waarde van de inboedel vast. Meestal denk je dan alleen aan de grote zaken. Zoals meubels en computers. Maar vergeet niet de waarde van bijvoorbeeld de inhoud van de keuken, je boeken of kleren. De inboedelwaardemeter helpt je hierbij. Ook deze meter krijg je van je tussenpersoon. Net zoals met de herbouwwaardemeter krijg je met de inboedelwaardemeter ook vaak een garantie tegen onderverzekering.

Krijg je de nieuwwaarde …
Het is goed na te gaan welke schade je nu precies vergoed krijgt door de verzekering. Wanneer krijg je de nieuwwaarde wel en wanneer niet? Een verzekeraar keert namelijk niet altijd het bedrag uit wat je er ooit voor betaald hebt, of waarvoor je het nu in de winkel kan kopen.

… of geldt een afschrijving?
Op sommige inboedel schrijf je af. Bijvoorbeeld op elektronica, zoals een computer, printer of hifi-installatie. Maar ook bij kleren wordt van de nieuwwaarde een bedrag afgetrokken voor afschrijving. Hoeveel dat is, vraag je van tevoren na bij je tussenpersoon.

Wel of geen glasverzekering?
De meeste inboedelverzekeringen dekken ook schade aan ramen in je huis of garage. Het is dus lang niet altijd nodig om een aparte glasverzekering te sluiten. Kijk dit goed na. Het is zonde als je je dubbel verzekert!

Wel of geen kostbaarheden- of computerverzekering?
De inboedelverzekering biedt meestal een beperkte dekking voor kostbaarheden. Vaak zijn de sieraden, kunst- en antiekverzameling en diverse apparatuur meeverzekerd tot een maximumbedrag. Controleer dus goed of dat bedrag voldoende voor je is. Zo niet, dan kun je een aanvullende kostbaarhedenverzekering sluiten. Of een aanvullende verzekering voor bijvoorbeeld je computerapparatuur.

In één pakket!
Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om alle particuliere verzekeringen onder te brengen in één pakket. Dat heeft voordelen! Namelijk:
– geen kans op dubbele verzekeringen;
– geen kans op gaten in de dekkingen;
– meer korting naarmate je meer verzekeringen in het pakket opneemt;
– per maand betalen zonder extra kosten;
– alle polissen in één map bij de hand.